De richtlijn over RoHS (Restriction of Hazardous Substances) wordt door EUROPOWER opgevolgd. Als gevolg van RoHS moet ieder Europees land er voor zorgen dat nieuwe elektrische en elektronische apparatuur, die vanaf 1 juli 2006 op de markt worden gebracht, vrij zijn van cadmium (<100ppm), lood (<1000ppm), kwik (<1000ppm), hexavalent chroom (<1000ppm), PolyBroomBifenylen (PBB) (<1000ppm) en PolyBroomDifenylethers (PBDE) (<1000ppm). Deze regelgeving is in eerste instantie niet van toepassing op stroomgeneratoren. Oostenrijk en Duitsland hebben hun eigen interpretatie aan deze norm gegeven waarbij stroomgeneratoren wel vrij moeten zijn van de componenten door RoHS vermeld. Hoewel het niet verplicht is, hebben we er dan ook voor gekozen om te voldoen aan deze regelgeving, totdat er uitsluitsel is of stroomgeneratoren onder de richtlijn vallen of niet.


We hebben de nodige informatie over het gebruik van deze stoffen in hun artikels bij onze leveranciers opgevraagd. Tot op heden is er nog geen artikel gemeld dat één van de stoffen bevat die door de RoHS-regelgeving verboden zijn. Wanneer dit het geval zou zijn, neemt EUROPOWER onmiddellijk de nodige acties om dat artikel te vervangen. We houden u hiervan op de hoogte onder dit item op onze website.