Elia vertrouwt op e-power® ter ondersteuning van het Belgische hoogspanningsnet

generator

e-power® haalt nieuwe aanbesteding binnen bij Belgische netbeheerder Elia voor de levering van 250 noodstroom diesel aggregaten om tegen 2030 alle kritische hoogspanningsposten van noodstroom back-up te hebben voorzien.

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Elia stelt als netbeheerder het hoogspanningsnet beschikbaar voor het transport van productie naar distributiesystemen en waarborgt de balans tussen vraag en aanbod.

Het hoogspanningsnet van Elia is een essentiële pijler van het Belgisch energiesysteem. Een performante elektriciteitsinfrastructuur draagt bij tot de ontwikkeling van de Belgische economie en het welzijn van de samenleving. Elia ontwikkelt en bouwt haar elektriciteitstransmissienet, van 30 kV tot 400 kV, te land en ter zee. Haar net is gekoppeld aan het Europese transmissienet.

 

e-power® als partner voor een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar energiesysteem voor toekomstige generaties

Elia rekent op e-power® om alle kritische hoogspanningsposten op ons Belgisch grondgebied van een noodstroomgenerator te voorzien.

Onze stroom wordt geproduceerd in België en in naburige landen in elektriciteitscentrales van verschillende types: kerncentrales, thermische centrales, windenergie, zonne-energie, enz. Ons Belgisch net is aangesloten op de elektriciteitsnetten van onze buurlanden die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan hun omringende landen.

Bepaalde gebeurtenissen in ons land of in naburige landen kunnen ervoor zorgen dat er een energie-onevenwicht of tekort ontstaat, waardoor de hoogspanning wegvalt. Dit is een soort sneeuwbaleffect waarbij het mogelijk is dat de hoogspanning in verschillende landen wegvalt, met een “black out” tot gevolg.

Wanneer de hoogspanning terugkomt, is er energie nodig in de verschillende hoogspanningsposten om correct te kunnen schakelen.

Om die reden heeft Elia ervoor gekozen om noodaggregaten te plaatsen (naast de reeds aanwezige back-up batterijen, die een beperkte autonomie hebben). De e-power® noodaggregaten worden automatisch opgestart en zorgen ervoor dat de hoogspanningsposten elektriciteit hebben om de batterijen bij te laden, voor de verlichting en verwarming, enz. zodat de Elia agenten in geval van black out veilig kunnen werken en schakelen.

In 2017 werd Elia’s eerste “Frame agreement” voor 206 dieselaggregaten toegewezen aan e-power®. Concreet zal e-power® tegen het einde van dit jaar alle voorziene units geleverd hebben. Naast de installatie is ook een onderhoudscontract van 20 jaar voorzien.

In 2022 werd een nieuwe “Frame agreement” aan e-power® gegund, waarbij e-power® nog eens 250 dieselaggregaten zal leveren. Dit moet Elia In staat stellen om tegen 2030 alle kritische hoogspanningsposten in België van een noodstroom back-up te hebben voorzien.

Een hoogspanningspost is een typische situatie waarbij de constante beschikbaarheid van energie noodzakelijk is. e-power® is dan ook bijzonder trots dat Elia op haar expertise en ervaring rekent mocht het net onverwachts uitvallen.