Wettelijke disclaimer:

Sommige informatie op deze website kan prognoses of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen van het bedrijf. Wij willen u erop wijzen dat deze verklaringen slechts voorspellingen zijn en dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen. Wij verwijzen u naar de documenten die de vennootschap van tijd tot tijd neerlegt bij de Nationale Bank van België, meer bepaald het jaarverslag van de vennootschap. Dit document bevat en identificeert belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in onze prognoses of toekomstgerichte verklaringen zijn vervat.

Copyright:

Copyright (c) 1990-2009 e-power Generators bv Industriezone 1019 B-3850 Nieuwerkerken België. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken:

E-power, het zwart-rood gekleurde logo, het e-power Generators logo, www.EUROPOWERGenerators.com for the Internet zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Europese Gemeenschap, van België, van de Benelux en van andere landen. Alle andere handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Links naar ander materiaal:

Alle sites waarnaar wordt gelinkt vanaf deze site vallen niet onder de controle van e-power Generators en e-power Generators is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link in een gelinkte site. E-power Generators behoudt zich het recht voor om iedere link of linkprogramma op ieder gewenst moment te beëindigen. E-power keurt geen bedrijven of producten goed waarnaar wordt gelinkt en behoudt zich het recht voor dit als zodanig op haar webpagina's te vermelden. Als u besluit om een van de sites van derden te bezoeken die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

Toepasselijke wetgeving:

Deze site wordt beheerd door e-power vanuit zijn kantoren in België. E-power verklaart niet dat de materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang ertoe vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal of verboden is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om deze site te bezoeken vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag geen materiaal op deze site gebruiken of exporteren in strijd met de Belgische of EU-wet- en regelgeving inzake export. Elke vordering met betrekking tot materiaal op deze site wordt beheerst door het interne materiële recht van de Belgische staat.

Algemeen:

E-power kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment geldende voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend zijn voor u. Bepaalde bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zich op bepaalde pagina's van deze site bevinden.